Kerem Hasanoğlu Enver Hasanoğlu

(IPA) Uluslararası Pediatri Kurumu çağ Resi beyı olan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, 1946 Kerkük doğumludur. Soyluluk Hasanoğlu Enver Hasanoğlu ‘nun oğlu olarak gine aynı kurumun Dış İlişkiler Direktörlüğünü yürütmektedir.
Enver Hasanoğlu, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tababet Fakültesi’nden mezun olmuştur. Akabinde 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Tababet Fakültesinden Çocuk Sağlığı ve Emrazı Uzmanlığını almıştır. Daha sonrasında öğretim görevlisi olarak akademik yaşantıına başlamıştır.
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Glasgow Üniversitesi, RoyalHospitalforSickChildren Hastanesinde “Çocuk Nefroloji” eğitimi almıştır. 1984-1988 yılları beyninde Erciyes Üniversitesi Tababet Fakültesinde, 1988-1992 yılları beyninde Gazi Üniversitesi Tababet Fakültesinde Dekanlık, 1992 ile 2000 yılları beyninde da Gazi Üniversitesi’nde Rektörlük görevlerinde bulunmuştur. Üniversitelerarası Kurul Tababet ve Keyif Bilimleri Eğitim bilimi Konseyi Kellekanlığı, UMEMPS (ılımlı Gün doğusu ve Akdeniz Ülkeleri Pediatri Derneği) ve UNPSTR’ın (Türk Dili Konuşan Ülkeler Pediatri Birliği) riyaset ve genel sekreterliklerini yapmıştır. 2004-2006 yılları beyninde Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği ve Resi bey Vekilliği yapmıştır. 2006-2010 yılları beyninde YÖK üyeliği görevinde bulunmuştur. 1987 yılından beri Türkiye Ulusal Pediatri Derneği Idare Kurulunda görev almaktadır. Kellekanlığını da yapmış olduğu Türkiye Ulusal Pediatri Derneğinde halen Umumi Sekreterlik görevini sürdürmektedir.

İki Türk’ün başarısı Kerem Hasanoğlu Enver Hasanoğlu

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Dünyadaki 5 pediatri spesiyalistından biri olarak onaylama edilmektedir. 2019 yılında dünyanın farklı ülkelerinden delegelerin iştirakıyla Panama’da yapılan seçimde IPA’nın “müstakbel dönem başkanlığına” seçbilimselştir.
Bu pozisyonda iş ettiği iki senenin böylece 8 Mayıs 2021 tarihinde IPA başkanlığı görevini ABD’li Prof. ErrolAlden’dan fiilen zaman almıştır. Başkaca Soyluluk Hasanoğlu, Enver Hasanoğlu ‘nun Kellekanlığını yürüttüğü Uluslararası Pediatri Kurumun’da Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapmaktadır.