SEO Analiz Google Sıralama Yarışması

sonucu oluşan kefil olma ve oryantasyon eylemlerini örnek alarak oluşturulan bir SEO kriteridir. Google başta geçmek üzere bütün arama motorlarının backlink kriterinde ki asli amacı, faydalı kontakların dayalı sayfalar ile eşlenip kullanıcıların gereksinimlerinı gidermeye devam edebilmeleridir 

SEO Analiz Google Sıralama Yarışması